Støttemarsj for naturen til Helfjellet og Veten (414 moh). Vestvågøy

Fellestur

Dato
12. mai 2019 kl. 11:00 - 15:00
Vanskelighetsgrad
Middels  
Passer for
Alle
Arrangør
Lofoten Turlag
Dette arrangementet er over!

Oppmøte Ungdomshuset Torvdalshalsen på Vestvågøy

Turledere: Svenn-Arne Gundersen, Bjørn Harald Brenna og Sigfús Kristmannsson

DNT støttemarsj for naturen på 14 steder rundt om i Norge. Målet er å hindre vindkraftutbygging i verdifull natur.

 - Motstanden mot vindkraft er økende og stadig flere får øynene opp for hva som ofres unødig på veien mot det grønne skiftet. Vi er ikke nødt til å velge mellom klima og natur. Med dagens kraftoverskudd, de 86 vindkraftanleggene som allerede har fått konsesjon, energieffektivisering og opprusting av vannkraftverk har vi faktisk kraften vi trenger for å få til begge deler, sier styreleder i DNT Per Hanasand.

12. mai samles alle som ser at det er mulig å få til en naturvennlig fornybarsatsing seg til støttemarsj. DNT håper at politikerne våkner og skjønner hva de er i ferd med å tillate.

-  Naturen er grunnlaget for alt liv og noe av det skjøreste vi har. Gjennom støttemarsjene vil vi vise engasjementet for den umistelige naturen vår som nå er truet. Det gjør vi på den måten som passer DNT best, ved å gå, sier styreleder i DNT, Per Hanasand.

Store naturområder kan gå tapt

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har pekt ut 13 store områder som de mener er godt egnet for vindkraft, store deler er urørt natur. DNT er bekymret.

–  Vi er ikke mot vindkraft på land, men vi kan ikke bygge ned natur i det omfanget det legges opp til nå. Det er skremmende at så store natur- og friluftsområder er erklært egnet for vindkraftutbygging. Dette er områder som lokalbefolkningen bruker hver eneste dag til rekreasjon, avkobling og friluftsliv. Politikerne må velge effektive klimatiltak som ødelegger minst mulig natur, sier Hanasand.

Kjemper for fremtidens naturopplevelser

Utkastet er sendt på høring, og Olje- og energidepartementet jobber med den endelige konklusjonen. DNT håper at innspillene fra lokalbefolkning og friluftsfolk over hele landet vil få politikerne til å våkne, slik at den endelige rammen skjermer naturen på en helt annen måte.

- Vi ønsker at politikerne skal tenke seg om én gang til. Vi trenger ikke rasere verdifulle naturområder for å lykkes med det grønne skiftet.  Vi må kjempe for at våre barn og barnebarn får de samme naturopplevelser som oss, sier Per Hanasand.