Årsmøte i Lofoten Turlag - NY DATO 26.mai

Arrangement

Dato
26. mai kl. 19:00 - 20:30
Passer for
Alle
Arrangør
Lofoten Turlag
Dette arrangementet er over!

Årsmøtet i Lodfoten Turlag

Saksliste:

Sak 1. Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere

Sak 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 3. Årsmelding 2019

Sak 4. Regnskap 2019

Sak 5. Budsjett 2020

Sak 6. Innkomne saker (ingen innkomne saker til frist)

Sak 7. Valg

 

Årsmelding legges ut på hjemmesiden til turlaget senest 14 dager før møtet. Se https://lofoten.dnt.no  eventuelt Lofoten Turlag på Facebook.

Sted:  Trappa cafe, Skulbrugården, Storgata 77 Leknes

 

Kontaktinformasjon:

  • Sigfus Kristmansson
  • Tlf. 917 16 450