GRUNNKURS SKRED ALPINT

Kurs

Fra dato
28. februar kl. 18:00
Til dato
1. mars kl. 15:00
Passer spesielt for
Voksne, Ungdom, Fjellsportinteresserte
Arrangør
Lofoten Turlag, DNT Fjellsport Lofoten

Grunnkurs skred skal gi deltakerne en grunnleggende forståelse av fenomenet snøskred og de utfordringer som dette bringer med seg.  Gjennom kurset skal vi gjøre vurderinger av terreng, vær- og nedbørforhold som påvirker skredfaren og betydningen av den menneskelige faktor.

Kurset rammesettes av tursituasjonen. Viktig temaer blir turplanlegging, veivalg, adferd underveis på tur og risikoreduserende atferd i skredterreng. Kurset gir også en innføring i kameratredning.

Målgruppe
Dette kurset er for toppturgåere og personer som ferdes utenfor løypene i alpinanlegg. Kurset egner seg godt både for deg som har gått på tur en del år og for deg som er relativt fersk.  Deltakelse forutsetter også gode skiferdiggheter. Det lønner seg også å ha brukbar form og ha vært på noen toppturer tidligere.

Rammer
Kurset går over 2.5 dager og gjennomføres med utgangspunkt Svolvær.

Instruktørene på kurset er NF-skredinstruktører. Det er maks 6 deltakere per instruktør/aspirant og ikke flere enn 12 deltakere totalt.

Pris og påmelding
Kurset koster 1900 kroner for medlemmer av DNT Fjellsport Lofoten/Lofoten Turlag/DNT og 2500 kroner for andre. Påmelding skjer via link til høyre på denne siden.

Kursavgift faktureres. 

 

Utstyr
Alle deltakere stiller med: 

 • Spade, søkestang, sender/mottaker
 • Grunnleggende førstehjelpsutstyr
 • Hodelykt
 • Liggeunderlag eller vindsekk
 • Vinterklær
 • Deltagere må ha ski(inkludert feller) som egner seg for nedkjøringer. Splitboard går også fint. Truger og fjellski anbefales ikke.
 • Mat og drikke

Kursbeskrivelse og innhold
Kurset fokuserer på tursituasjonen der problemstillingene er å ferdes og oppholde seg i et mulig skredfarlig terreng. For vurdering av veivalg og leirsteder legges hovedvekten på å bruke de objektive vurderingskriterier som finnes, samt gruppedynamikken i den gruppa hvor man er turdeltaker. Werner Munthers 3x3 filtermetode er grunnleggende metodikk gjennom kurset.

 

Hovedtemaer for kurset

 • Kjenne igjen skredfare gjennom kunnskap om vær, snøforhold, terreng og den menneskeskelige faktor
 • Håndtere skredfare gjennom gode veivalg og adferd for å kunne gjennomføre trygge rutevalg
 • Utføre kameratredning dersom uhellet er ute

 

Temaliste

Turplanlegging

Den menneskelige faktor i skredfaresammenheng

 • Risikofaktorer og ulykkesårsaker
 • Hvordan ulike menneskelige faktorer kan utløse farlige valg og beslutninger i ulike situasjoner
 • Samspill og beslutningsprosesser i turgrupper og hensiktsmessige regelbaserte metoder

Terrengvurdering 

 • Hvordan bedømme potensielle utløsnings- og utløpsområder for snøskred på kart og i terreng.
 • Identifisere terrengfeller på kart og i terreng.

Identifikasjon av faretegn

 • Skytende sprekker, drønn, nylig skredaktivitet
 • Stabilitetsvurdering (skispor, stav, hånd, skikutt, skavlhopp etc.)
 • Identifikasjon av mulige skredproblem i snødekket, og dets utbredelse
 • Snøens omvandling

Bruk av skredvarslene på varsom.no

Kameratredning

 • Ledelse - stopp, tenk, vurder. Organisering av søk og søkefaser
 • Søkemønstre - hensiktsmessige søkemønstre for ulike typer scenarier
 • Førstehjelp i forbindelse med skredulykker og transport, forventede skademekanismer ved skredulykker, livreddende førstehjelp og hypotermi

Veivalg, risikoreduserende adferd og tiltak i skredterreng 
 

Program (kan komme endringer):

Fredag 18:00-20:30: teoriøkt inne i Svolvær

Presentasjonsrunde, forventninger, innføring 

Snøskred: skredtyper, litt statistikk. Terreng.

Faktorer som påvirker snøskred; terreng, snø og vær

Stabilitetstester

Kameratredning med sender/mottaker, utgravingsmetode
 

Lørdag 08:00-15:00: praksisturøkt i nærområdet

Snøobservasjoner og -studier; snøprofil og stabilitetstester

Terrengobservasjoner og -vurderinger

Kameratredningsøvelse (bruk sender/mottaker, utgraving)

 

Lørdag etter uteøkta ca. 16:00-18:30: teoriøkt inne i Svolvær med servering av pizza
 

Menneskelig faktor

Turplanlegging med bruk av 3x3 og gjeldende skredvarsel på varsom.no

Praktisk  planlegging av søndagsturen i smågrupper.

     

Søndag 08:00-15:00: praksisturøkt i nærområdet

Gjennomføring av planlagt tur i smågrupper med diskusjoner underveis. Fokus på gode og fornuftige vegvalg ut fra de gitte forhold

Søndag ca. kl. 15:00: avslutning 

 
Anbefalt litteratur:

«Den lille snøskredboka», 2017, Kjetil Brattlien

«Skikompis», 2018, Christer Lundberg Nes

«Snøskredskolen», www.varsom.no/Snoskred/Skredskolen/

Snøkredvarsler: https://varsom.no/snoskredvarsling/

 

Instruktører:
Andrej Verstad (aspirant)

Espen Nordahl

Kontaktinformasjon:

Turledere:

 • Andrej Verstad
 • Espen Nordahl