Årsmøte i Lofoten turlag tirsdag 20. mars 2018

Sted: Musikkhuset ved Shell Svolvær

Tid: Kl. 19:00

Skrevet av Sigfus Kristmannsson 21. februar 2018