Årsmøte 2020 - 26. mai 2020 kl. 19:00

Dugnad på Nøkksætra
Dugnad på Nøkksætra

Trappa cafe, Skulbrugården, Storgata 77, Leknes

Årsmøte i Lofoten Turlag

Saksliste:

Sak 1. Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere

Sak 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 3. Årsmelding 2019

Sak 4. Regnskap 2019

Sak 5. Budsjett 2020

Sak 6. Innkomne saker

Sak 7. Valg

Skrevet av Sigfus Kristmannsson 10. mars 2020