Årsmøte 2020 er utsatt inntil videre

Dugnad på Nøkksætra
Dugnad på Nøkksætra
Klikk her for å skrive ingress. Viktig at dette tekstfeltet ikke fjernes, for å sikre at artikkelen har en ingress.

Årsmøte i Lofoten Turlag

er utsatt inntil videre

Saksliste:

Sak 1. Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere

Sak 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 3. Årsmelding 2019

Sak 4. Regnskap 2019

Sak 5. Budsjett 2020

Sak 6. Innkomne saker

Sak 7. Valg

Skrevet av Sigfus Kristmannsson 10. mars 2020