Korona viruset - Dette gjør vi

Foto: Sigfús Kristmannsson

Lofoten turlag føleger anbefalinger fra helsemyndighetene og DNT i forbindelse med Korona viruset

DNT har kommet med anbefalinger til sine medlemsforeninger:

  1. Alle fysiske møter i egen regi anbefales utsatt eller avlyst. Møtene kan gjennomføres digitalt der dette er mulig.
  2. Organiserte fellesturer og aktiviteter bør ikke gjennomføres i perioden frem til 26. mars 2020.

Lofoten turlag følger disse anbefalingene:

  • Vi avlyser alle turer til 1. mai 2020
  • Årsmøtet som skulle være 24. mars 2020 utsettes. Ny dato blir annonsert senere
  • Hyttene i Selfjord, Munkebu og Nøkksætra stenges inntil videre, i første omgang til 15. juni 2020. 

...og når det hele er over:

VI SKAL VÆRE KLARE FOR Å TA MED NORGE PÅ TUR!

Skrevet av Sigfus Kristmannsson 13. mars 2020