Mangeårige  styreleder i Lofoten Turlag takker for seg.

Avtroppende og ny styreleder.
Avtroppende og ny styreleder. Foto: Stine Sørvang

Styrelederskifte i LofotenTurlag

Mangeårige styreleder i Lofoten Turlag, Sigfús Kristmannsson har takket for seg og gitt stafettpinnen videre til Siri Nordbø.

Styret takker Sigfus for godt lederskap i en periode med vekst, Landsmøtearrangør og god utvikling av turlaget. 

På årsmøtet ble det også valgt inn to nye styremedlemmer; Heidi Berg og Lena-Britt Johansen, samt to nye varamedlemmer; Haakon Christiansen og June Haaland.  Styret takker Sebastian Lindenstrøm og Merete Skavikeng, som begge valgte å takke nei til gjenvalg, for jobben de har gjort. 

Skrevet av Siri Nordbø 7. juni 2020