Årsmøte i Lofoten Turlag tirsdag 15. mars 2016

Sted:  Surprise cafè, Leknes kl. 19:00

Saksliste:

Sak 1. Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere

Sak 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 3. Årsmelding  2015

Sak 4. Regnskap 2015

Sak 5. Budsjett 2016

Sak 6. Valg

Sak 7. Innkomne sakerSkrevet av Sigfus Kristmannsson 5. mars 2016