Slik betaler du på hyttene

Vennligst benytt følgende konto for oppgjør for hyttene:

Munkebu og Selfjord: 1503.47.04101

  • BIC: DNBANOKKXXX
  • IBAN: NO75 1503 4704 101

Nøkksætra: 1503.47.04136

  • BIC: DNBANOKKXXX
  • IBAN: NO03 1503 4704 136