Priser for overnatting 

Munkebu - Selfjord-aneks og Nøkksætra

Overnatting Medlem Ikke medlem  (Må være sammen med medlem)
Over 15 år 200,- 350,-
Barn inntil 15 år Gratis 50,-
Skoleklasse inkl leder pr.pers 50,- 50,-
Hovedhytta Selfjord Det er kun én nøkkel.  Pris for hytta er 600 kr døgnet inntil 2 personer,  200 kr/person for ekstra voksne, 50 kr for barn

Medlemskort i DNT må forevises.

Lofoten turlag har fått ny konto fra sommeren 2019:

Kontonummer: 4730.18.71380

IBAN : NO1047301871380

BIC: HASBNO21

Klikk her for å skrive tekst.