Priser for overnatting 

Overnatting Medlem Ikke medlem
Over 15 år 200,- 350,-
Barn inntil 15 år Gratis Gratis
Skoleklasse inkl leder pr.pers 50,- 50,-
Overnatting v/bruk av telt pr pers 50,- 100,-
Dagsbesøk 30,- 60,-
Hovedhytta SelfjordHovedhytta Selfjord Det er kun en nøkkel.  Pris for hytta er 600 kr døgnet inntil 2 personer,  200 kr/person for ekstra voksne, 50 kr for barn Det er kun en nøkkel. Pris for hytta er 600 kr døgnet inntil 2 personer,  300 kr/person for ekstra voksne, 50 kr for barn

Medlemskort i DNT må forevises.

Årskort for dagsbesøk til Nøkksætra kr 300,- pr kalenderår