Styre og komiteer

Tittel Navn Bosted Telefon E-post
Leder Siri Nordbø Svolvær 918 08 224 siri-nor@online.no
Nestleder Bjørn Harald Brenna Gravdal 905 77 955 bjornharald72@gmail.com
Styremedlem Monika Kransvik Svolvær 412 21 321 m.kransvik@icloud.com
Styremedlem Heidi Berg Svolvær 918 82 124 skilofoten@gmail.com
Styremedlem Stine Sørvang Kabelvåg 401 69 341 ssoervang@hotmail.com
Styremedlem Svenn-Arne Gundersen Leknes 481 71 108 svenn.arne.gundersen@gmail.com
Styremedlem Lena-Britt Johansen Sørvågen 980 17 037 lena_britt@yahoo.com
Varamedlem Stine Gundersen Leknes 911 26 395 stine.marie.gundersen@politiet.no
Varamedlem Haakon Christiansen  Kabelvåg 996 25 260 Haach@online.no
Varamedlem June Haaland Ballstad 405 51 698 Junelhaaland@gmail.com
Valgkomite Turkomite Kalenderkomite Engelsk oversettelse Hyttekomite Vågan
Kirsten Bolle Svenn Arne Gundersen Knut Stensen Gillian Hockly Per Ivar Brynjulfsen
Per Ivar Brynjulfsen Kirsten Evjen Bolle Svenn-Arne Gundersen Willy Jansen
Sigfús Kristmannsson Sigfús Kristmannsson Kjell Ove Storvik Stig Haugen
Per Ivar Brynjulfsen Finn-Åsmund Holst Sandnes Sebastian Lindenstrøm
Haakon Christiansen  Vilde Juliussen
Siri Nordbø
Sigfús Kristmannsson